Mnohdy se mylně domníváme, že jsme součástí neměnného světa, neměnného prostředí, stálého systému bez vnitřních proměn.

A přesto stejně často přicházíme na to, že opak je pravdou.

Pokud tento zdánlivě jednoduchý a banální jev uchopíme a jeho princip přijmeme, připravíme se snáze na všechny mezní momenty a křižovatky. Poté nebudeme překvapeni.

Tam, kde můžete našich služeb využít, je prostředí PLNÉ změn a je na nich založeno.

Věříme, že na změnách smysluplných a k lepšímu.

Pro všechny zúčastněné.

S netradičně osobním přístupem, rychle a dle našeho mínění kvalitně.

  
Nenabízíme být sofistikovaným počítačem, ani databázovou ústřednou, ani nevyřešíme Váš problém do 24 hodin.

Ale cílenou a detailní prací, se schopností rychlé adaptace na Vaše konkrétní zadání Vám Ty optimální kandidáty najdeme.

Po důkladné analýze situace ve Vašem oboru, se znalostí souvislostí nejen profesních,ale i kulturních a sociálně-demografických v daném regionu.

Opíráme se o vlastní praxi a komerční zkušenost. (viz "Profesní profil").

Tak, abychom byli schopni přinést řešení.

Komplexní a rychlé.

  

Falta Jindřich, Ing.

Profesní profil

Vystudoval obor zahraniční obchod na VŠE v Praze v roce 1984.

Poté pracoval v různých firmách v oblasti exportu, námořního obchodu (z toho v letech 1991-93 ve Velké Británii ), v letech 1993-97 v manažerských pozicích mezinárodních firem působících v České republice (Benckiser, Merloni a Philips) a od roku 1998 se zabývá konzultační činností. V rámci své firemní praxe prošel řadu odborných školení v tuzemsku a zahraničí.

Pracuje na zakázkách vyhledání a výběru pracovních pozic vyššího a středního managementu pro různé obchodní a výrobní firmy a též pozic atypických a na trhu méně obvyklých.

Tel.: +420 602 178 602
E-mail: consulting@falta.cz • Alarmcom
 • Amgen
 • APV Deutschland
 • Aurubis
 • Bühler Motor Hradec Králové
 • B.D.I. Uherský Brod
 • Cadbury CR
 • Carborundum Electrite
 • CeramTec
 • Cogebi
 • Container Centralen
 • Czechoslovak Ocean Shipping
 • Deloitte & Touche
 • Demoautoplast
 • D.I.S. Brno
 • Emerson
 • Fabory
 • Faurecia
 • FEI Company
 • Fricke Wilhelm, Deutschland
 • Granit Parts
 • Hamburger Recycling
 • Hofmeister & Meincke
 • IC Tour
 • Impromat CZ
 • Integoo
 • Invensys Automation Systems
 • Kablo
 • Kastek UB, a.s., Uherský Brod
 • Levi Strauss
 • MOL Hungary
 • Mul-T-Lock Czech s.r.o.
 • NKT
 • NYK Logistics
 • ONDEO Services CZ
 • Organon
 • Pelikan Hardcopy
 • Pivovary Lobkowicz
 • Poděbradka
 • Principia Clinical Research
 • Protool
 • Reckitt-Benckiser
 • Rodinný pivovar Bernard
 • SAHM Č.S.
 • SAI Automotive Bohemia
 • SEW-EURODRIVE CZ
 • Spin Master Toronto
 • Staalboek
 • Targetti CZ
 • Teleplan
 • Thermo King
 • Umoe Schat-Harding
 • u & we Advertising
 • Whirlpool
 • Wipak Finland
 • Yusen Logistics


Pro kontakt můžete použít e-mailovou adresu consulting@falta.cz nebo mobil: +420 602 178 602

 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Cílem tohoto prohlášení je informovat klienty o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s činností Správce, jak je definován níže, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů ze jeho strany. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1. Správce osobních údajů

Ing. Jindřich Falta, se sídlem U Staré kovárny 1383, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, IČO: 691 79 930 (dále jen „Správce“).

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání

Hlavní činností Správce je poskytování služeb souvisejících s vyhledáním a doporučením vhodných kandidátů na předem určené pracovní pozice pro klienty Správce. Za tímto účelem vede Správce databázi uchazečů o zaměstnání. Pokud má subjekt údajů zájem o zařazení do této databáze, poskytne za tímto účelem Správci souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě bude Správce zpracovávat osobní údaje uchazeče za účelem jeho zařazení do databáze, zprostředkování zaměstnání a s tím souvisejících služeb. Správce bude osobní údaje uchazeče zpracovávat v následujícím rozsahu: (i) základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly); (ii) kontaktní údaje včetně e-mailu, telefonu a trvalého bydliště; (iii) údaje o získaném vzdělání, současném stavu na trhu práce a dosavadní získané praxi, znalostech a dovednostech, představách a požadavcích hledané práce a další související dobrovolně poskytnuté údaje. V případě, že budou ze strany uchazeče tyto údaje dobrovolně poskytnuty, bude Správce zpracovávat také některé zvláštní kategorie osobních údajů, a to zejména s ohledem na příslušné pracovněprávní předpisy. Bez udělení souhlasu není zařazení do databáze Správce možné. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 (deseti) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů bude Ing. Aleš Ptáček, IČO 883 11 589, se sídlem Zborovská 849, 280 02, Kolín - Kolín II. Osobní údaje uchazeče mohou být dále zpřístupněny potenciálním zaměstnavatelům, aby se s nimi mohli seznámit a oslovit uchazeče s nabídkou zaměstnání. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán, a to prostřednictvím e-mailu: consulting@falta.cz nebo na adrese Správce.

3. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány transparentním způsobem a subjekty údajů mají po celou dobu jejich zpracování následující práva: (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, a (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou subjekty údajů obracet na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: consulting@falta.cz nebo na adrese U Staré kovárny 1383, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav.